Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Op organisatieniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is het medezeggenschapsorgaan van Noordkwartier en bestaat uit 6 leden: 3 personeelsleden (personeelsgeleding) en 3 ouders (oudergeleding). 

De GMR komt gemiddeld 10 keer per jaar bijeen, deels met de directeur-bestuurder en regelmatig met adviseurs en/of medewerkers. De GMR is de plek om beslissingen van de organisatie te controleren en/of bij te sturen. En de plek om samen met de directeur-bestuurder beleid op het gebied van mobiliteit, beloning, vervangingspool, scholing en kwaliteit te maken. 

De volgende mensen hebben zitting in de personeelsgeleding: Anneke Timmers (cbs Wicher Zitsema in Middelstum), Allan Varkevisser (bs Farmsumerborg in Farmsum) en Monie Groothengel (cbs de Zaaier in Delfzijl).

De oudergeleding bestaat uit: Trijnie van Bruggen, Anco Doornbos en Hans Zijlstra.

De secretariële ondersteuning voor de GMR wordt gedaan door Regien Havinga.