Een schoolgebouw moet veilig zijn. Om die veiligheid ook in aardbevingsgebied te garanderen, worden al onze scholen aardbevings- en toekomstbestendig gemaakt. Noordkwartier heeft hierover, samen met de andere schoolbesturen in de regio, een convenant afgesloten met de NAM en de overheid.


Het zogenoemde scholenprogramma richt zich op het aardbevingsbestendig maken van 101 schoolgebouwen in negen gemeenten in Groningen die kampen met de gevolgen van door gaswinning geïnduceerde aardbevingen. Tegelijkertijd worden binnen dit programma maatregelen genomen die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de onderwijshuisvesting in de regio. Dit met het oog op de bevolkingskrimp.

Alle scholen van Noordkwartier moeten bouwkundig worden versterkt. Voor een aantal scholen betekent dit dat er een nieuw kindcentrum wordt gebouwd, waar de school samen met een andere school (in veel gevallen een school van Stichting Openbaar onderwijs Marenland) en/of peuterspeelzaal en kinderopvang in gehuisvest worden. Voor veel scholen geldt dat ze daarvoor tijdelijk naar een andere locatie verhuizen.

Klik hier voor de tekst van het convenant.