Elke school uniek, samen sterker. NoordKRACHT focust op de kracht van het kind, van de leerkracht, de school, de directie en het bestuur, de organisatie. Met ons programma NoordKRACHT werken we allemaal aan onderwijs- en kwaliteitsverbetering. Het helpt ons een professionele cultuur te ontwikkelen waarin leren van en met elkaar centraal staat.

NoordKRACHT
  • NoordKRACHT krijgt vorm op alle niveaus in de organisatie. In de scholen, waar leerkrachten de leerling centraal stellen en waar de schoolleiding de leerkracht centraal stelt. En bovenschools waar het bestuur de directeuren centraal stelt. Luisteren en echt horen wat de ander zegt, dat doen we met NoordKRACHT.
  • NoordKRACHT hoort elke stem. NoordKRACHT betekent leren met en van elkaar. Binnen NoordKRACHT maken we gebruik van verschillen. Iedereen krijgt de kans zijn of haar talenten in te zetten en verder te ontwikkelen. Daarom kijken we bij elkaar in de keuken. Binnen de eigen school, maar ook bij andere scholen. We zetten de deuren van onze lokalen open, bereiden samen onze lessen voor en bespreken wat we zien. We leren van onze fouten en worden elke dag samen een beetje beter.
  • NoordKRACHT laat ons eigen keuzes maken. NoordKRACHT biedt het kader en de ritmiek waarbinnen we eigen keuzes kunnen maken. We leren loslaten vanuit het vertrouwen dat we samenwerken in een professionele cultuur. Werken volgens NoordKRACHT betekent weten waar we mee bezig zijn en wat er nodig is om onszelf en de leerlingen verder te helpen. Zo realiseert NoordKRACHT eigenaarschap.
  • NoordKRACHT is nooit klaar. We blijven altijd in ontwikkeling. Omdat onze kinderen zich ontwikkelen, net als onze leerkrachten, onze scholen en onze organisatie. NoordKRACHT is een route die we samen lopen, elke school op een eigen manier.