Op deze pagina vindt u de belangrijkste kengetallen van Noordkwartier

Leerlingenaantallen 2020


Duur dienstverband onder personeel


Verdeling mannelijke en vrouwelijke personeelsleden


Werktijdfactor in FTE


Soort dienstverband


Verdeling over functiegroepen