Op deze pagina vindt u de belangrijkste kengetallen van Noordkwartier

Leerlingenaantallen 2017


Duur dienstverband onder personeel

Verdeling mannelijke en vrouwelijke personeelsleden

Werktijdfactor in FTE

Soort dienstverband

Verdeling over functiegroepen