Noordkwartier is georganiseerd volgens onderstaand organogram

Directeur-bestuurder

Stafbureau

Stafbureau

Stafbureau

Stafbureau

Vanuit het stafbureau worden werkzaamheden voor zowel de scholen als de Stichting op diverse schooloverstijgende beleidsterreinen verricht, onder meer:

 • identiteit
 • personeel
 • financiën
 • kwaliteit
 • passend onderwijs
 • medezeggenschap

Met Onderwijsbureau Meppel is een overeenkomst gesloten voor huisvesting- en onderhoudsaangelegenheden. Jil Veenstra is onze adviseur voor deze portefeuille. Ronald Benink is vanuit Onderwijsbureau Meppel onze adviseur financiële zaken.

Raad van Toezicht

 • Coba Anninga
 • voorzitter

Raad van Toezicht

 • Peter Boon

Raad van Toezicht

 • Kor de Groot

Raad van Toezicht

 • Jeannette Hendriksen

Raad van Toezicht

 • Gerjan Lomulder

De besturings- en toezichtsfilosofie

De directeur-bestuurder bestuurt de instelling; de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de bestuurder dit doet conform de missie van Noordkwartier. De Raad van Toezicht: 

 • houdt afstand tot de dagelijkse praktijk op Noordkwartier en richt zich op de strategische onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid en de essentiële prestatie-indicatoren
 • kiest een proactieve instelling; bepaalt in nauw overleg met de bestuurder zijn eigen agenda en prioriteiten, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de bestuurder
 • levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk meerwaarde ten opzichte van de bestuurder

Wilt u contact met de Raad van Toezicht, dan kan dat via info@noordkwartier.nl