16-10-2019 11:50

Schoolportret de Citer

In een schoolportret belichten we acht keer per jaar ontwikkelingen in onze scholen die we graag delen met alle collega’s binnen Noordkwartier. Voorbeelden om te inspireren. 

CBS De Citer – toekomst

‘Leerlingen voorbereiden op de inclusieve samenleving’

Als het speerpunt Toekomst ter sprake komt, gaat Andries Broekhuizen, directeur van De Citer glimmen. In de eerste plaats denkt hij aan de toekomst van de leerlingen die hij met het onderwijs zo goed mogelijk hoopt voor te bereiden op de toekomst. Maar hij denkt ook aan de toekomstige inrichting van het gebied rond de school die nieuwe kansen gaat bieden voor het onderwijs. En dus weer voor de toekomst van de leerlingen……

Voorbereiden op de inclusieve samenleving

Want als alles gaat zoals Andries hoopt, wordt de doorgaande weg die nu pal langs het schoolgebouw loopt, verlegd. Dan ontstaat er ruimte voor een park waar de kinderen van De Citer en van de openbare Jan Ligthart die onder hetzelfde dak huist, naar hartenlust gebruik van kunnen maken. En om het nog mooier te maken, zal in het park, tegenover de basisscholen, een kinderdagcentrum voor kinderen met fysieke beperking en een RENN-4 school gevestigd worden. ‘We hebben dan een natuurpark met vier scholen die onderling kunnen uitwisselen. Ik zie dat als een kans om onze kinderen nog beter voor te bereiden op de inclusieve samenleving waarvan zij deel uitmaken. Samenwerken en optrekken met kinderen die ‘anders’ zijn dan jij, is verrijkend.’

Zo ver is het echter nog niet. Eerst moet De Citer nog aardbevingsbestendig gemaakt worden. Samen met de Jan Ligthart zal de school tijdelijk haar intrek nemen in het gebouw aan de overkant van de weg dat uiteindelijk bedoeld is voor de SO-scholen. De datum voor de verhuizing is nog niet gepland. 

Samenwerken

Dus focust De Citer voorlopig op het sociale klimaat binnen de eigen muren. De Onderwijsinspectie deelde recent nog een ‘goed’ uit voor dit aspect van het onderwijs. Samenwerken staat dan ook hoog in het vaandel. Binnen de klassen tijdens groepswerk, tussen de klassen in de vorm van leesmaatjes en tussen beide basisscholen tijdens themaweken.  

Teun en Joni uit groep 7, en Thijs en Emma uit groep 8 kunnen prima vertellen hoe dat werkt, dat samenwerken. ‘Je hebt twee soorten leesmaatjes’, legt Teun uit. ‘Het leesvriendje leest voor uit een boek aan een kind uit groep 1, 2 of 3. Dat is echt voorlezen. Dan heb je het tutormaatje en die leest samen met een kind uit een andere groep. Je leest dan eerst een stukje voor en dan lees je het samen nog een keer. Daarna ga je de moeilijke woordjes lezen.’ Emma vertelt dat ze ook vaak samenwerkt met andere kinderen tijdens het knutselen. ‘En dat zijn niet altijd kinderen uit mijn eigen klas.’ ‘Dat doen we soms ook samen met kinderen van de Jan Lighthart’, vult Joni aan. ‘Bijvoorbeeld voor de Boekenweek.’ ‘En met de Koningsspelen zijn we ook allemaal samen’, zegt Thijs.

Toekomst

Over de toekomst denken de kinderen zeker na. Teun wil graag aan de slag met uitvindingen en proefjes. Hij denkt dat hij dingen kan maken die handiger zijn dan wat er nu is. Een 3D-printer bijvoorbeeld waarmee je een heel huis kan printen op de plek waar het moet staan. ‘Dat is toch handig, rijdt de printer weg en staat er een huis.’

Ze hebben gehoord dat er op termijn een school voor kinderen met een handicap tegenover hun school komt. ‘Hartstikke goed’, zegt Emma. ‘Dan kunnen we samen optrekken bij het buitenspelen.’ ‘En’, zegt Teun, ‘ik heb gezien op tv dat gehandicapte kinderen soms hartstikke slim zijn. Dus dan kunnen we ook van hen leren.’