01-11-2023 14:34

Marenland en Noordkwartier samen verder als Ommeriek

Schoolbesturen Marenland en Noordkwartier samen verder als Ommeriek

Stichting Openbaar Onderwijs Marenland en Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier gaan per 1 januari 2024 fuseren. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 31 oktober 2023 in de Boerderij in Oosterwijtwerd presenteerden Geert Bijleveld (bestuurder Stichting Marenland) en Wilma Drenth (bestuurder a.i. Stichting Noordkwartier) een nieuwe naam en een nieuw logo aan de medewerkers. Samen gaan de schoolbesturen verder als Ommeriek, rijk onderwijs.

 

Schoolbesturen Noordkwartier en Marenland werken al jaren samen. In de afgelopen 5 jaar was er bijvoorbeeld al een gezamenlijk strategisch beleidsplan gemaakt, deelden de beide besturen een kantoor en kwamen er meerdere samenwerkingsscholen tot stand. Een besturenfusie is daarom een logische vervolgstap. Na een zorgvuldig onderzoekstraject is de conclusie dat beide besturen in een samenwerkingsbestuur beter in staat zijn om in een steeds complexere onderwijswereld de scholen (christelijke, openbare en samenwerkingsscholen) te faciliteren om het beste onderwijs voor de kinderen in deze regio te waarborgen. Vanaf de start van schooljaar 2023-2024 was de besturenfusie informeel al een feit. Per 1 januari 2024 volgt de formele fusie. Rob Schuur is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Ommeriek.

Kijk hier naar het filmpje waarin je de onthulling van naam en logo ziet.