19-12-2019 22:57

Nieuwe bestuurder voor Noordkwartier

De Raad van Toezicht van Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier - met 10 scholen in de huidige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum - heeft Henk Huberts benoemd tot directeur – bestuurder. De benoeming gaat in op 1 april 2020 of zo mogelijk eerder. De heer Huberts is nu nog directeur van het EPI Kenniscentrum te Groningen.

Coba Anninga, voorzitter van de Raad van Toezicht van Noordkwartier: 
“Wij zijn blij met de benoeming van Henk Huberts. Hij is iemand met ruime managementervaring in de onderwijswereld en iemand die zich thuis voelt in een bestuurlijke omgeving. We zien zijn benoeming met vertrouwen tegemoet.”

Als directeur – bestuurder heeft hij een belangrijke rol om de ingezette koers om goed aantrekkelijk en toekomstgericht onderwijs in Noordoost Groningen - samen met ketenpartners - verder vorm te geven. Centraal staan hierin de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan 2019-2023: onderwijs dat past, autonomie van de kindcentra, vakmanschap en diversiteit.