30-03-2020 15:31

Henk Huberts

Nieuwe directeur-bestuurder Noordkwartier: Henk Huberts

 ‘Ik denk dat ik de enige directeur-bestuurder ben die in de eerste twee weken van zijn aanstelling alle scholen heeft moeten sluiten.’

Met deze uitspraak schetst Henk Huberts de bijzondere tijd waarin hij aantrad als directeur-bestuurder van Noordkwartier. De Corona-uitbraak stelt hem voor grote uitdagingen, maar toont volgens hem ook hoe creatief en flexibel onderwijsmensen zijn. ‘Ik heb alle vertrouwen in het personeel van Noordkwartier. Tijdens mijn rondje langs de scholen, dat ik in mijn eerste weken gelukkig nog heb kunnen maken, ontmoette ik betrokken, deskundige mensen met een enorm onderwijshart. De leerling staat bij hen op 1. Altijd!’

‘Wat hebben onze leerkrachten nodig, waar lopen zij tegenaan? Hoe kunnen we elke dag samen een beetje beter worden? Dat zijn de vragen die ik mezelf stel.’

Een dagdeel bracht hij door op elke school van Noordkwartier. Een lang gesprek met de directeur, koffiedrinken met het team en een rondje door het gebouw. Ook maakte hij een wandeling door de buurt. ‘Om een indruk te krijgen van de sfeer, van de omgeving waarin wij onderwijs verzorgen.’ Blij verrast is hij. Over de sfeer op de scholen, over de enorme focus op het primaire proces, over de openheid en de korte lijnen, de prettige communicatie met leerlingen. ‘Het is aan mij als bestuurder om de scholen en de medewerkers te faciliteren. Ik moet ervoor zorgen dat leerkrachten hun werk goed kunnen doen. Wat hebben zij nodig, waar lopen zij tegenaan, hoe kunnen we elke dag samen een beetje beter worden? Dat zijn de vragen die ik mezelf stel.’

Verhuizen in Corona-tijd

‘Ook in de Coronacrises laten de medewerkers zich van hun beste kant zien’, zegt Henk. ‘Het is op elke school gelukt om het onderwijs zo veel mogelijk te laten doorgaan. Leerkrachten zijn ongelooflijk creatief in manieren om contact te houden met leerlingen en hun ouders. Dat is geweldig. Ook de verhuizing van de Farmsumerborg was een uitdaging. Er mochten steeds maar twee mensen in het gebouw zijn, zowel op de oude als op de nieuwe locatie. Dat was een enorme operatie. En een grote teleurstelling voor de kinderen. De verhuizing zouden ze met elkaar doen, leerkrachten en leerlingen. Samen inpakken, samen spullen naar de overkant brengen, samen inrichten. Dat ging dus allemaal niet door. Ik heb bewondering voor de directeur die er in alle hectiek voor zorgde dat de kinderen elke dag op de hoogte werden gehouden met berichtjes, filmpjes en foto’s. Kijk, dat is betrokkenheid!’

Samenwerking

Henk komt uit het mbo en het primair onderwijs is nieuw voor hem. Toch voelt hij zich al helemaal op zijn plek. ‘Ik geloof dat ik erin slaag snel de taal van het basisonderwijs te spreken. Ik verheug me op de ontwikkelingen binnen onze scholen. En ik zie uit naar de samenwerking met alle partijen in de omgeving van onze scholen. Ten eerste is dat onze samenwerking met Marenland die op steeds meer locaties vorm krijgt. Die willen we de komende tijd steeds verder uitbouwen, zowel op het niveau van de scholen als op bestuursniveau. Een uitdaging ligt er in de samenwerking met de kinderopvang. Met elkaar hebben we de opdracht een integraal aanbod te ontwikkelen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Daar ga ik graag mee aan de slag.’