disclaimer

Noordkwartier besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde content op haar website. Ondanks de zorg en aandacht die eraan besteedt wordt, kan Noordkwartier niet instaan voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden gepubliceerd op haar website. Aan de gepubliceerde informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent of aanspraak worden gemaakt. Noordkwartier aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die verband heeft met het gebruik van de site en/of de (on)bereikbaarheid van de site. Op de website van Noordkwartier wordt regelmatig verwezen naar andere websites. Noordkwartier is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop deze websites omgaan met je (persoons-) gegevens. Lees hiervoor het privacy policy, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die je bezoekt. De informatie op de website van Noordkwartier wordt regelmatig aangevuld en/of veranderd. Noordkwartier behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.