Alles in het belang van de leerlingen. Wat we doen, doet ertoe!

Wij staan voor

Talenten

We stimuleren leerlingen en medewerkers hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Professionaliteit

We investeren in de professionaliteit van de leerkracht. Bevoegdheden liggen bij ons in de organisatie zo laag mogelijk.

Toekomst

We bieden hoogwaardig en innoverend onderwijs voor de toekomst.

Kwaliteit

Kwaliteit is vanzelfsprekend, maar nooit gewoon. Het vraagt om voortdurend vinger aan de pols.

Samenwerking

Samenwerkingsrelaties zijn nodig om onze doelstel-lingen te realiseren en ons onderwijs te versterken en verrijken.

Feiten en cijfers

scholen

10

medewerkers

160

leerlingen

1300

Laatste Nieuws

Henk Huberts

Nieuwe directeur-bestuurder Noordkwartier: Henk Huberts ‘Ik denk dat ik de enige directeur-bestuurder ben die in de eerste twee weken van zijn...

Schoolportret De Klaver – Stedum

‘Deze school maken we samen’  Wat zijn school in Stedum typeert? Directeur Martin Pik hoeft er niet lang over na te denken: ‘Samenhorigheid!’....

Animatie programma NoordKRACHT

Bekijk de animatie over ons programma NoordKRACHT. Met NoordKRACHT werken we allemaal aan onderwijs- en kwaliteitsverbetering. En worden we elke...

voor onderwijsprofessionals

werken bij Noordkwartier

Wat je functie ook is; werken bij Noordkwartier is samen...

onze speerpunten

Noordkwartier staat voor...

NoordKRACHT

Elke school uniek, samen sterker. NoordKRACHT focust op de...

voor ouders

ons onderwijs

Noordkwartier heeft een belangrijke opdracht. Het...

privacy

Noordkwartier houdt zich aan de richtlijnen van de Algemene...

huisvesting

Een schoolgebouw moet veilig zijn. Om die veiligheid ook in...

voor beleidsmakers

feiten en cijfers

Op deze pagina vindt u de belangrijkste kengetallen van...

beleidsdocumenten

Van deze pagina kunt u onderstaande documenten van...

partners

Noordkwartier werkt samen met de verschillende partners aan...

over noordkwartier

onze scholen

Noordkwartier heeft tien scholen in de gemeenten Appingedam,...

missie, visie, strategie

Missie en visie Ieder kind heeft recht op goed...

onze organisatie

Noordkwartier is georganiseerd volgens onderstaand...